logons

 

PERTANYAAN STATUS PENDAFTARAN PERSERAHAN

URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

 

logoptgns

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

Pilih Jenis Urusan

Sila Masukkan Nombor Perserahan (cth:123/2006)