logons

 

PERTANYAAN

MAKLUMAT CUKAI TANAH

 

logoptgns

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Daerah Mukim [Contoh Kod Mukim : 01] Jenis Lot No Lot