logons

 

BAYARAN CUKAI TANAH

ONLINE

 

logoptgns

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Daerah
Mukim
Jenis Hakmilik
No Hakmilik
No. Bangunan
No. Tingkat
No. Petak
Jika Hakmilik Strata Sila Masukkan