logons

 

PERTANYAAN CUKAI TANAH

MELALUI NO. KAD PENGENALAN

 

logoptgns

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Daerah Nombor KP  
Cth: 780827-02-6357/E4246562


PANDUAN CARIAN CUKAI TANAH