PENGUMUMAN PENTING

1. Nombor Hakmilik boleh dirujuk pada Bil Cukai Tanah semasa.

2. Sila gunakan browser "Internet Explorer" dan tutup 'Pop-Up Blocker' pada pelayan web (web browser) anda sebelum membuat pembayaran.

3. Caj Perkhidmatan sebanyak RM 0.50 akan dikenakan kepada pembayar yang menggunakan akaun persendirian manakala RM 1.00 kepada pembayar akaun perniagaan setiap kali membuat bayaran.

4. Pembayar dimestikan mencetak resit bayaran yang dikeluarkan oleh PTGNS. Resit ini adalah sah dan boleh digunakan sebagai bukti bayaran.

5. Tempoh kemaskini pembayaran adalah selama 2 hari bekerja. Sila semak semula penyata anda selepas 2 hari bekerja.

6. Waktu operasi perkhidmatan ini adalah 24 jam setiap hari termasuk hari cuti dan kelepasan am. Maksimum bayaran online adalah RM30,000 per hakmilik.

7. Senarai 'internet banking' yang terlibat adalah seperti berikut:

 • Bank Islam Malaysia Berhad
 • Bank Rakyat
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Affin Bank
 • CIMB Bank
 • UOB Bank
 • Public Bank
 • Alliance Bank
 • Maybank
 • RHB Bank
 • Am Bank
 • Bank Simpanan Nasional
 • Standard Chartered
 • Bank Muamalat
 • KFH Online
 • OCBC Bank
 • 8. Pihak PTG NS tidak akan membuat bayaran balik kepada pembayar jika bayaran cukai yang dibuat melalui transaksi online ini melebihi daripada amaun cukai patut bayar dalam tahun semasa. Lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan untuk bayaran cukai tahun berikutnya.

  9. Setiap aduan yang dibuat secara terus ke Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), caj sebanyak RM 0.65 akan dikenakan untuk setiap sms yang dihantar. Sila rujuk http://www.spans.gov.my/soalan-kaedah.html untuk keterangan lanjut

  Sebarang masalah sila hubungi PTGNS di talian 06 - 7659228 / 7659877 atau e-mail ke cukaiptgns@ns.gov.my atau http://www.spans.gov.my