logons

 

BAYARAN CUKAI TANAH

ONLINE

 

logoptgnslogoptgns

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Daerah Mukim Jenis Hakmilik No Hakmilik
 

 

PANDUAN CARIAN CUKAI TANAH