PENGUMUMAN PENTING

1. Nombor Hakmilik boleh dirujuk pada Bil Cukai Tanah semasa.

2. Sila gunakan browser
Internet Explorer dan tutup 'Pop-Up Blocker' pada pelayan web (web browser) anda sebelum membuat pembayaran. Klik untuk Panduan Bayaran Online.

3. Caj Perkhidmatan sebanyak
RM 0.53 termasuk GST akan dikenakan kepada pembayar yang menggunakan akaun persendirian manakala RM 1.06 termasuk GST kepada pembayar akaun perniagaan setiap kali membuat bayaran.

4. Pembayar
dimestikan mencetak resit bayaran yang dikeluarkan oleh PTGNS. Resit ini adalah sah dan boleh digunakan sebagai bukti bayaran.

5. Tempoh kemaskini pembayaran adalah selama
2 hari. Sila semak semula penyata anda selepas 2 hari.

6. Waktu operasi perkhidmatan ini adalah dari jam
7 pagi hingga 11 malam setiap hari termasuk hari cuti dan kelepasan am.

7. Senarai
'internet banking' yang terlibat adalah seperti berikut:

·  Bank Islam Malaysia Berhad

·  Hong Leong Bank Berhad

·  CIMB Bank

·  Public Bank

·  Maybank

·  RHB Bank

·  Am Bank

8. Pihak PTG NS tidak akan membuat bayaran balik kepada pembayar jika bayaran cukai yang dibuat melalui transaksi online ini melebihi daripada amaun cukai patut bayar dalam tahun semasa. Lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan untuk bayaran cukai tahun berikutnya.

9. Setiap aduan yang dibuat secara terus ke Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), caj sebanyak RM 0.65 akan dikenakan untuk setiap sms yang dihantar. Sila rujuk http://www.spans.gov.my/soalan-kaedah.html untuk keterangan lanjut

Sebarang masalah sila hubungi PTGNS di talian 06 – 7659877 / 9228 atau e-mail ke cukaiptgns@ns.gov.my atau http://www.spans.gov.my